Alysha Nett Snapchat username

What is Alysha Nett's Snapchat?
Alysha Nett's Snapchat Username is (drumroll):

@alyshanett

OFFICIAL
MODEL SNAPCHAT USERNAMES