VF Snapchat username

What is VF's Snapchat?
VF's Snapchat Username is (drumroll):

@vanityfairmag

OFFICIAL
FASHION BRANDS SNAPCHAT USERNAMES