PGA TOUR Snapchat username

What is PGA TOUR's Snapchat?
PGA TOUR's Snapchat Username is (drumroll):

@pgatour

OFFICIAL
PGA SNAPCHAT USERNAMES