Sammy Wilk Snapchat username

What is Sammy Wilk's Snapchat?
Sammy Wilk's Snapchat Username is (drumroll):

@sammywilk11

OFFICIAL
INSTAGRAMER SNAPCHAT USERNAMES