Sammy Draper Snapchat username

What is Sammy Draper's Snapchat?
Sammy Draper's Snapchat Username is (drumroll):

@sammydraper

OFFICIAL
MODEL SNAPCHAT USERNAMES