Thalia Snapchat username

What is Thalia's Snapchat?
Thalia's Snapchat Username is (drumroll):

@RealThalia

OFFICIAL
POP STAR SNAPCHAT USERNAMES