Jenna Ushkowitz Snapchat username

What is Jenna Ushkowitz's Snapchat?
Jenna Ushkowitz's Snapchat Username is (drumroll):

@JennaUshkowitz

OFFICIAL
TV STAR SNAPCHAT USERNAMES