Leon Thomas Snapchat username

What is Leon Thomas' Snapchat?
Leon Thomas' Snapchat Username is (drumroll):

@Leon_thomas

OFFICIAL
POP STAR SNAPCHAT USERNAMES
TV STAR SNAPCHAT USERNAMES