Scarlett Moffatt Snapchat username

What is Scarlett Moffatt's Snapchat?
Scarlett Moffatt's Snapchat Username is (drumroll):

@scarlettmoff

OFFICIAL
TV STAR SNAPCHAT USERNAMES