Tammy Macintosh Snapchat username

What is Tammy Macintosh's Snapchat?
Tammy Macintosh's Snapchat Username is (drumroll):

@tammy__macintosh

OFFICIAL
TV STAR SNAPCHAT USERNAMES